Quay trở lại Chi tiết Bài báo Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn n-hexane của loài Conamomum rubidum Lamxay & N.S.Lý tại Lâm Đồng, Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF