Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trên thịt heo được bán ở một số chợ trên địa bàn Thành phố Huế Tải xuống Tải xuống PDF