Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của Silic đến sinh trưởng và năng suất giống mè đen ADB1 (Sesamum indicum L.) trong điều kiện thiếu nước Tải xuống Tải xuống PDF