Quay trở lại Chi tiết Bài báo Kết quả phục tráng giống dong riềng đỏ Na Rì tại Bắc Kạn Tải xuống Tải xuống PDF