Trần Thị Ánh, T., H. Nguyễn Thị, G. Trần Thị Thu, và N. Cao Giang. “Khả năng Sinh trưởng, phát triển Và năng suất của một số giống Bí đỏ Trong vụ xuân Hè năm 2022 tại tỉnh Thừa Thiên Huế”. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, vol 7, số p.h 3, Tháng Mười 2023, tr 3773-81, doi:10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1068.