1.
Trần Thị Ánh T, Nguyễn Thị H, Trần Thị Thu G, Cao Giang N. Khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống bí đỏ trong vụ xuân hè năm 2022 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. HUAF JASAT [Internet]. 24 Tháng Mười 2023 [cited 27 Tháng Hai 2024];7(3):3773-81. Available at: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194/article/view/1068