Quay trở lại Chi tiết Bài báo Sử dụng 17α – hydroxy - 20β -dihydroprogesteron (17,20p) và progesteron (p) kích thích sinh sản cá diếc Cyprinus auratus (Linnaeus, 1758) bằng liều tiêm quyết định Tải xuống Tải xuống PDF