##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Sau khi tiêm liều sơ bộ bằng 10 μg LRH-A3 và 6 mg DOM cho 1 kg cá cái, liều tiêm quyết định trên cá diếc đã thử nghiệm với 2 loại steroid: 17α,20β-dihydroxyprogesteron (17,20 P) và Progesteron (P) để tìm ra liều tối ưu. Thí nghiệm 1 và 2 đã xác định được liều tối ưu là 3 mg (17,20 P)/kg cá và 15 mg (P)/kg cá, để kích thích cá diếc chín và rụng trứng. Thí nghiệm 3, so sánh các liều tối ưu của 17,20 P và P với loại và liều chất kích thích đang sử dụng tại địa phương (40 µg LRH-A3 + 24 mg DOM)/kg cá. Cá đực tham gia sinh sản được kích thích bằng cách tiêm tổ hợp (16,7 μg LRH-A3 + 10 mg DOM)/kg cá, tiêm cùng lúc với liều quyết định ở cá cái. Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết quả so sánh liều tối ưu cho thấy 17,20 P có năng suất cá bột cao nhất, tiếp đến là P và sau cùng là tổ hợp chất kích thích đang sử dụng tại địa phương (LRH-A3 + DOM).

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Lê Văn, D., & Ngô Thị Phương, A. (2023). Sử dụng 17α – hydroxy - 20β -dihydroprogesteron (17,20p) và progesteron (p) kích thích sinh sản cá diếc Cyprinus auratus (Linnaeus, 1758) bằng liều tiêm quyết định . Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3839–3846. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1052
Chuyên mục
CHĂN NUÔI - THÚ Y- THỦY SẢN - ĐỘNG VẬT