Kinh phí phản biện và xuất bản:

– Đối với tác giả trong và ngoài trường: 1.000.000 đồng/ bài gửi (Có hiệu lực từ 01.06.2024)

– Hình thức thanh toán*Cách 1: Tác giả chuyển khoản vào STK sau:

  1. Số tài khoản: 122000014745 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế
  2. Tên tài khoản: Trường Đại học Nông Lâm
  3. Nội dung gửi: (Họ tên)_Kinh phí đăng Tạp chí KH&CNNN Trường ĐHNL, ĐHH

*Cách 2: Tác giả nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính của Trường.

*Lưu ý: Kinh phí nộp bài sẽ không được hoàn trả khi bản thảo đã được đưa vào quy trình bình duyệt trong hệ thống phần mềm tạp chí theo quy định. Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn và quy định của Tạp chí trước khi nộp bài.