Thông tin dành cho tác giả

Quý nhà khoa học vui lòng xem Thể lệ gửi bài, Hướng dẫn Gửi bài trực tuyến qua địa chỉ: https://tapchidhnlhue.vn

  1. Thể lệ gửi bài
  2. Hướng dẫn Gửi bài đăng trực tuyến

    Ngày 05 tháng 07 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN về phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023. Trong đó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được tính điểm như sau:

  • Hội đồng liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản: 0,75 điểm (Xem chi tiết tại đây)
  • Hội đồng liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp: 0,75 điểm; (Xem chi tiết tại đây)
  • Hội đồng liên ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm: 0,25 điểm; (Xem chi tiết tại đây)
  • Hội đồng ngành Sinh học: 0,25 điểm. (Xem chi tiết tại đây)