Danh sách Ban biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị

Chức vụ trong Ban biên tập

1

Ông Lê Đình Phùng

GS.TS

Trường ĐHNL

Tổng biên tập

2

Ông Trần Đăng Hòa

GS.TS

Trường ĐHNL

Phó tổng biên tập

3

Ông Phạm Hữu Tỵ

TS

Trường ĐHNL

Ủy viên thư ký

4

Ông Bùi Chí Bửu

GS.TS

Viện nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL,

Ủy viên

5

Ông Trần Văn Chứ

GS.TS

Trường ĐH Lâm Nghiệp

Ủy viên

6

Ông Huỳnh Văn Chương

PGS.TS

Đại học Huế

Ủy viên

7

Ông Trần Thanh Đức

PGS.TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

8

Bà Trương Thị Hồng Hải

PGS.TS

Viện CNSH, ĐHH

Ủy viên

9

Bà Hoàng Thị Thái Hòa

GS.TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

10

Bà Nguyễn Thị Hoài

GS.TS

Trường ĐH Y Dược, ĐHH

Ủy viên

11

Ông Đinh Vương Hùng

TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

12

Ông Phạm Xuân Hùng

TS

Trường ĐH Kinh tế, ĐHH

Ủy viên

13

Ông Phạm Khắc Liệu

PGS.TS

Đại học Huế

Ủy viên

14

Ông Nguyễn Quang Linh

PGS.TS

Đại học Huế

Ủy viên

15

Ông Nguyễn Văn Minh

PGS.TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

16

Ông Lê Đức Ngoan

GS.TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

17

Ông Nguyễn Hữu Ngữ

PGS.TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

18

Bà Phan Thị Phương Nhi

PGS.TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

19

Ông Nguyễn Ngọc Phước

PGS.TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

20

Ông Nguyễn Thanh Phương

GS.TS

Trường ĐH Cần Thơ

Ủy viên

21

Bà Lê Thị Hoa Sen

PGS.TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

22

Ông Phạm Hồng Sơn

PGS.TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

23

Ông Nguyễn Văn Toản

PGS.TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

24

Ông Nguyễn Viết Tuân

PGS.TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

25

Ông Hoàng Huy Tuấn

TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

26

Ông Nguyễn Xuân Trạch

GS.TS

Học viên Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

27

Bà Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

PGS.TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

28

Ông Nguyễn Hữu Văn

PGS. TS

Trường ĐHNL

Ủy viên

29

Ông Romeo V. Labios

TS

Trung tâm đào tạo và nghiên cứu nông nghiệp vùng Đông Nam Á (SEARCA), Philippines

Ủy viên

30

Ông Thomas Schonewille

PGS.TS

Trường ĐH Utrecht, Hà Lan

Ủy viên

Danh sách Ban trị sự tòa soạn

 

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị

Chức vụ trong Ban trị sự

1

Ông Phạm Hữu Tỵ

TS

Trường ĐHNL

Trưởng ban

2

Bà Đặng Ngọc Thi Giang

ThS

Trường ĐHNL

Ủy viên phụ trách

3

Ông Tạ Phước Ánh

CN

Trường ĐHNL

 Ủy viên

4

Bà Trần Thị Phương Nhi

ThS

Trường ĐHNL

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Duy Ngọc Tân

ThS

Trường ĐHNL

Ủy viên

6

Bà Trần Thị Quỳnh Tiến

ThS

Trường ĐHNL

Ủy viên

The Editorial Board of JASAT

  1. List of the Editorial Board of JASAT

No.

Full name

Academic title

Units

Position in the Editorial Board

1

Mr. Le Dinh Phung

Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Editor-in-Chief

2

Mr. Tran Dang Hoa

Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Deputy Editor-in- Chief

3

Mr. Pham Huu Ty

Doctor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Secretary

4

Mr. Tran Thanh Duc

Associate Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

5

Mr. Nguyen Huu Ngu

Associate Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

6

Ms. Nguyen Duy Quynh Tram

Associate Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

7

Mr. Nguyen Ngoc Phuoc

Associate Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

8

Mr. Le Duc Ngoan

Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

9

Mr. Nguyen Huu Van

Associate Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

10

Mr. Pham Hong Son

Associate Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

11

Ms. Hoang Thi Thai Hoa

Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

12

Ms. Phan Thi Phuong Nhi

Associate Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

13

Mr. Dinh Vuong Hung

Doctor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

14

Mr. Nguyen Van Toan

Associate Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

15

Mr. Hoang Huy Tuan

Doctor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

16

Mr. Nguyen Van Minh

Associate Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

17

Mr. Nguyen Viet Tuan

Associate Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

18

Ms. Le Thi Hoa Sen

Associate Professor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

19

Mr. Nguyen Quang Linh

Associate Professor

Hue University 

Member

20

Mr. Huynh Van Chuong

Associate Professor

Hue University 

Member

21

Mr. Pham Khac Lieu

Associate Professor

Hue University 

Member

22

Ms. Truong Thi Hong Hai

Associate Professor

Insitute of Biotechnology, Hue University

Member

23

Ms. Nguyen Thi Hoai

Professor

Hue University of Medicine and Pharmacy

Member

24

Mr. Pham Xuan Hung

Doctor

Economics University, Hue University

Member

25

Mr. Bui Chi Buu

Professor

Mekong Delta Hitech Farming Research - The President of the Interdiscipline  Council of Agriculture-Forestry

Member

26

Mr. Nguyen Thanh Phuong

Professor

 

Can Tho University

Member

27

Mr. Nguyen Xuan Trach

Professor

Vietnam National University of Agriculture

Member

28

Mr. Tran Van Chu

Professor

Vietnam National University of Forestry - Secretary of the Interdiscipline  Council of Agriculture-Forestry

Member

29

Mr. Thomas Schonewille

Associate Professor

Utrecht University, the Netherlands

Member

30

Mr. Romeo V Labios

Doctor

Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), Philippines

Member

The list has 30 members in the Editorial Board

 

  1. List of Secretariat Board

 

No.

Full name

Academic title

Units

Position

1

Mr. Pham Huu Ty

Doctor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Managing Editor

2

Ms. Dang Ngoc Thi Giang

Master

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Secretary

3

Mr. Nguyen Duy Ngoc Tan

Master

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

4

Ms. Tran Thi Quynh Tien

Bachelor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

5

Mr.Ta Phuoc Anh

Bachelor

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member

6

Ms. Tran Thi Phuong Nhi

Master

University of Agriculture and Forestry, Hue University

Member