Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo in số 114/GP-BTTT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và được Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số ISSN 2588-1256 năm 2017.

            Tạp chí là tài liệu công bố các kết quả khoa học, công nghệ, thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và trong cả nước. Tòa soạn tạp chí nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác chưa xuất bản ở trong nước và quốc tế. Tạp chí được phát hành định kỳ 04 tháng/số bằng tiếng Việt trong cả nước và các bài báo được đăng toàn văn trên trang thông tin điện tử: https://tapchidhnlhue.vn, mỗi bài nhận đăng phải qua vòng kiểm tra sự trùng lặp (đạo văn) và ít nhất 2 vòng phản biện độc lập, ẩn danh, chỉnh sửa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh nghiêm ngặt.

            Tạp chí là cầu nối giữa các nhà khoa học trong và ngoài trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trong và ngoài nước, đồng thời là nơi để kết nối các thông tin, sản phẩm khoa học và công nghệ đến các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, các địa phương và độc giả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và phát triển công nghệ nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phát triển kinh tế xã hội.

           Ban biên tập Tạp chí xin gửi lời cám ơn chân thành đến các cơ quan quản lý báo chí ở các cấp, các tác giả, người phản biện, cán bộ biên tập và tất cả những người đã chung tay xây dựng và phát triển Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Chúng tôi rất tin tưởng vào sự phát triển và lớn mạnh của Tạp chí trong thời gian tới với sự hợp tác và giúp đỡ của tất cả quý vị. Ban biên tập mong muốn nhận được nhiều sự hợp tác, quan tâm, giúp đỡ đặc biệt của tất cả các nhà khoa học và nhà quản lý để Tạp chí không ngừng phát triển, nâng cao uy tín của Tạp chí trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

Trân trọng.

TỔNG BIÊN TẬP

Lê Đình Phùng