ISSN 2588-1256

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP: 0,75 ĐIỂM

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI - THÚ Y - THỦY SẢN: 0,75 ĐIỂM

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH HÓA HỌC - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM: 0,25 ĐIỂM

HỘI ĐỒNG NGÀNH SINH HỌC: 0,25 ĐIỂM

6 CÂY TRỒNG - THỰC VẬT

19

Số tạp chí đã xuất bản

380

Số bài báo đã xuất bản

299639

Lượt truy cập

85257

Lượt tải về