Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của xử lý Sodium Nitroprusside (SNP) và Calcium Chloride (CaCl2) nhằm làm chậm quá trình mềm và kéo dài thời gian bảo quản quả bơ Booth7 (Persea americana Mill.) sau thu hoạch Tải xuống Tải xuống PDF