##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện để phát triển một phương pháp ức chế ethylene, làm chậm quá trình làm mềm quả bằng xử lý sodium nitroprusside (SNP) và calcium chloride (CaCl2) để cải thiện chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản quả bơ Booth7 (Persea americana Mill.). Quả bơ sau thu hoạch được ngâm trong dung dịch sodium nitroprusside (SNP) một chất giải phóng oxit nitric (NO) với SNP 1,5 mM kết hợp CaCl2 6% trong thời gian 15 phút. Mẫu đối chứng (ĐC) xử lý nước trong cùng thời gian. Quả bơ được theo dõi trong 40 ngày bảo quản ở nhiệt độ (8±1℃); độ ẩm (RH=90±5%) và được phân tích 5 ngày một lần. Kết quả cho thấy rằng; xử lý SNP và CaCl2 đã ngăn chặn hiệu quả sự thay đổi tỷ lệ hư hỏng và giảm khối lượng của quả bơ trong quá trình bảo quản. Độ cứng, hoạt lực phenolic (TPC); hoạt lực polyphenol oxydase (PPO); hoạt lực enzyme polygalacturonase (PG) và pectin methyl esterase (PME) cũng được duy trì đáng kể trong quá trình bảo quản trong nhóm được xử lý kết hợp (SNP và CaCl2). Ứng dụng xử lý sodium nitroprusside (SNP) và calcium chloride (CaCl2) là một phương pháp dễ dàng thực hiện và hiệu quả cao để giảm sự mềm hóa của quả cũng như kéo dài thời gian bảo quản bơ Booth7 đến 35 ngày bảo quản.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Trần Thị Kim, N., Nguyễn Thị Vân, A., Tống Thị Quỳnh , A., Nguyễn Thị Diễm, H., & Nguyễn Văn, T. (2023). Ảnh hưởng của xử lý Sodium Nitroprusside (SNP) và Calcium Chloride (CaCl2) nhằm làm chậm quá trình mềm và kéo dài thời gian bảo quản quả bơ Booth7 (Persea americana Mill.) sau thu hoạch. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3924–3934. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1086
Chuyên mục
THỰC PHẨM - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ