##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu thực hiện gồm 9 công thức tương ứng với 9 giống hoa huệ mưa có màu sắc khác nhau. Thí nghiệm được bố trí theo khối tuần tự không lặp lại, mỗi giống là một khối. Kết quả cho thấy 7/9 giống huệ mưa thu thập có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Thừa Thiên Huế. Các giống huệ mưa có sự đa dạng về đặc điểm thân, lá: số lá trên cây từ 10,4 -13,6 lá/cây, chiều cao cây từ 22,76 - 30,64 cm, đường kính thân từ 1,93 - 2,85 cm. Khả năng đẻ nhánh mạnh sau khi ra nụ và nở hoa, tăng trưởng số nhánh từ 4 đến 9 nhánh/cây/6 tháng. Các giống huệ mưa có xu hướng tạo giống lai rất cao do cấu tạo hoa lớn nhiều màu sắc, 6/9 giống có nhụy nằm trên nhị. Thời gian từ trồng đến nở hoa: 54 - 62 ngày, số hoa trên cây: 2 - 3 hoa, độ bền hoa ngắn 2 ngày, vị trí của hoa đều vượt trên lá, hoa rất khoe sắc. Cây huệ mưa ít bị ảnh hưởng bởi các loại sâu bệnh hại. Đây là nguồn vất liệu rất có ý nghĩa trong công tác lai tạo các giống hoa huệ mưa mới trong thời gian tới.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Tiến Long, Trần Thị Triêu Hà, Thái Thị Huyền, Dương Thanh Thủy, & Lã Thị Thu Hằng. (2024). Nghiên cứu tuyển chọn một số giống hoa huệ mưa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 8(1), 3955–3964. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024.1080
Chuyên mục
CÂY TRỒNG - THỰC VẬT