##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này cập nhật thông tin về đặc điểm phân bố địa lý của loài ba kích (Morinda officinalis How.) ở khu vực Trung Trung bộ, từ đó kết nối các dữ liệu có liên quan để xác định đặc điểm sinh thái của loài và các vấn đề cần ưu tiên nghiên cứu phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển quần thể. Tại khu vực Trung Trung bộ, Việt Nam, loài cây dược liệu ba kích phân bố ở vùng gò đồi và núi thấp ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Đặc trưng khí hậu của các địa phương có ba kích: nhiệt độ trung bình từ 21 - 25oC; độ ẩm trung bình từ 83 - 89%; lượng mưa trung bình năm từ 2.000 – 3.500 mm; Độ cao phân bố tập trung của loài từ 100 - 750 mét so với mực nước biển. Độ dốc phổ biến từ 15 - 20 độ. Ba kích xuất hiện trên đất feralit màu đỏ vàng từ đá sét và biến chất (Fs) và đất feralit màu vàng đỏ từ đá macma axít (Fa) với độ dày tầng đất trung bình. Trạng thái thực bì là trảng cây bụi và rừng tự nhiên thường xanh nghèo đến trung bình. Độ tàn che tầng cây gỗ phổ biến từ 0,2 - 0,4. Hầu hết các quần thể đã bắt gặp trong quá trình điều tra có phạm vi phân bố không gian hẹp, mật độ cá thể thấp, tình trạng tái sinh tự nhiên không thực sự khả quan. Hiện thời, tác động tiêu cực do con người lên các quần thể chưa thực sự phổ biến, chủ yếu do khai thác quá mức. Trên cơ sở các kết quả đó, nghiên cứu cũng đã xây dựng được bản đồ thích nghi của loài. Đây sẽ là cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch cho việc đầu tư phát triển các mô hình bảo tồn và phát triển cây dược liệu quý dưới tán rừng.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Trần Minh Đức, Trần Nam Thắng, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Văn Thị Yến, Phạm Thành, Trần Quốc Cảnh, Đinh Diễn, Lê Nguyễn Thới Trung, & Hoàng Thị Hồng Quế. (2024). Đặc trưng phân bố loài ba kích (morinda officinalis how.) theo các yếu tố địa lý và sinh thái ở khu vực Trung Trung Bộ. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 8(1), 4073–4086. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024.1099
Chuyên mục
TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG