##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Vi nhựa có nguồn gốc từ nguyên vật liệu thô công nghiệp và sản phẩm thứ cấp đã được tìm thấy trong nước thải công nghiệp. Trong nghiên cứu này, hiệu suất loại bỏ hạt vi nhựa trong nước thải công nghiệp bằng phương pháp keo tụ - lắng và phương pháp lọc được đánh giá. Quá trình keo tụ - lắng đạt kết quả loại bỏ vi nhựa với hiệu suất 45%. Quá trình lọc với nghiệm thức 1 (cát thạch anh) đạt hiệu suất loại bỏ là 58,73%, đối với nghiệm thức 2 (than hoạt tính gáo dừa) là 52,94% và với nghiệm thức 3 (cát thạch anh + than hoạt tính gáo dừa) là 47,92%. Kết quả loại bỏ vi nhựa của cả quá trình keo tụ - lắng và lọc đạt hiệu suất 74,49%. Việc chọn được vật liệu lọc phù hợp, nhất là vật liệu bản địa, chi phí thấp, có tiềm năng cao trong loại bỏ vi nhựa trong nước.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Phạm Văn Toàn, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Đắc Thanh Thanh, Mai Thành Khá, Huỳnh Quốc Khánh, Kiều Lê Thủy Chung, & Trương Trần Nguyễn Sang. (2024). Hiệu quả tách vi nhựa trong nước thải công nghiệp bằng quá trình keo tụ - lắng và lọc. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 8(1), 4099–4110. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024.1108
Chuyên mục
TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG