##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của liều tiêm HCG đến kết quả sinh sản của cá Leo (Wallago attu). Cá cái thành thục được tiêm HCG với 5 liều, lần lượt là 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 IU/kg. Cá đực được tiêm HCG với nồng độ 1.500 IU/kg. Ngoài ra, một nghiệm thức được tiêm nước muối sinh lý sử dụng để làm đối chứng (ĐC). Kết quả cho thấy đường kính trứng của cá Leo đạt 1,67 - 1,71 mm và khoảng cách trung bình giữa túi nhân đến màng tế bào trứng dao động từ 0,21 ± 0,05 mm đến 0,22 ± 0,03 mm là cá có thể tham gia sinh sản. Cá ở nghiệm thức ĐC không rụng trứng sau 24 giờ kể từ liều tiêm quyết định. Kích thích sinh sản cá Leo cái ở liều 4.000 IU HCG/kg đạt kết quả tốt nhất với tỷ lệ rụng trứng 100%, tỷ lệ thụ tinh 87,3%, tỷ lệ nở 84,7% và năng suất cá bột 6,3 vạn/kg cá cái tham gia sinh sản. Thời gian phát triển phôi của cá Leo dao động từ 18 đến 20 giờ. Cá bột sau 2,5 – 3 ngày sẽ tiêu hết noãn hoàng và bắt đầu sử dụng thức ăn bên ngoài.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Lê Thị Thu An, Nguyễn Văn Huy, Lê Văn Dân, & Võ Đức Nghĩa. (2024). Ảnh hưởng của liều lượng hormone hcg đến kết quả sinh sản trên cá leo (Wallago attu). Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 8(1), 4027–4037. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024.1112
Chuyên mục
CHĂN NUÔI - THÚ Y- THỦY SẢN - ĐỘNG VẬT