##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tỷ lệ nhiễm Demodex spp., các yếu tố nguy cơ của demodicosis ở chó và sự mẫn cảm với thuốc điều trị. Mẫu cạo da từ 97 con chó có biểu hiện bệnh lý về da được thu thập từ 3 phòng khám thú y tại Thành phố Huế. Phương pháp phân loài Demodex được thực hiện bằng cách quan sát và đo hình thái dưới kính hiển vi quang học. Phân tích hồi quy nhị phân đơn biến và đa biến được thực hiện để xác định tỷ suất chênh OR của các yếu tố có thể liên quan đến demodicosis. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm Demodex spp. là 29,9%. Kết quả xác định giới tính, phương thức nuôi, vệ sinh (tắm chải) không phải là yếu tố nguy cơ của demodicosis ở chó (p>0,05). Trong khi đó, giống và tuổi là yếu tố có liên quan đến bệnh này. Giống chó nội có nguy cơ nhiễm bệnh cao gấp 13,2 lần so với chó ngoại. Chó dưới 1 tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất (46,4%), có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 7,1 lần so với chó trên 3 tuổi. Sử dụng thuốc Nexgard Spectra với thành phần gồm afoxolaner và milbemycine oxime cho 17 con chó bị demodicosis thể toàn thân cho hiệu quả điều trị tốt. Sau 84 ngày điều trị, các triệu chứng lâm sàng ở chó bị bệnh biến mất hoàn toàn.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Trần Thị Na, Hồ Thị Dung, Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Chung, Nguyễn Thị Thùy, Tôn Nữ Ngọc Phượng, Lê Thị Yến Hồng, Nguyễn Trần Phương Vy, & Phạm Thị Vy Phương. (2024). Nghiên cứu mức độ lưu hành và mẫn cảm với thuốc Nexgard Spectra của Demodex spp. tại một số phòng khám Thú y ở thành phố Huế. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 8(1), 3994–4004. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024.1119
Chuyên mục
CHĂN NUÔI - THÚ Y- THỦY SẢN - ĐỘNG VẬT