Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý độc giả về việc tạm dừng hệ thống tạp chí trực tuyến có địa chỉ (http://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194), cụ thể như sau:

Thời gian tạm dừng hoạt động: Từ ngày 27-28 tháng 11 năm 2021.

Lý do: Bảo trì, nâng cấp phiên bản mới

Thời gian hoạt động trở lại: Từ ngày 29 tháng 11 năm 2021.

Trân trọng thông báo!