Tạp chí là tài liệu công bố các kết quả khoa học, công nghệ, thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và trong cả nước. Tòa soạn Tạp chí nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác chưa xuất bản ở trong nước và quốc tế. Tạp chí được phát hành định kỳ 04 tháng/số bằng tiếng Việt trong cả nước và các bài báo được đăng toàn văn trên trang thông tin điện tử: https://tapchidhnlhue.vn, mỗi bài nhận đăng phải qua ít nhất 2 vòng phản biện độc lập, ẩn danh, chỉnh sửa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh nghiêm ngặt.

Tới thời điểm hiện tại, Tạp chí đã xuất bản 15 số với 300 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Ngoài ra, Tạp chí đã có mã định danh tài liệu số (DOI) của từng bài báo khi được xuất bản trong các số tiếp theo. Đây là mã số bài báo giúp người dùng có thể tìm kiếm, trích dẫn, kết nối cũng như đánh giá các công trình nghiên cứu một cách nhanh chóng hơn.

Với mục tiêu hướng đến một tạp chí uy tín, chất lượng và có nét đặc trưng riêng về lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, Tạp chí trân trọng kính mời và kêu gọi tất cả các nhà khoa học trong toàn trường và ngoài trường gửi bài đăng có chất lượng cho Tạp chí số tiếp theo sẽ được phát hành vào tháng 08 năm 2022.

Kinh phí phản biện và xuất bản:

– Đối với tác giả trong Trường: 500.000 đồng/ bài báo

– Đối với tác giả ngoài Trường: 700.000 đồng/ bài báo

– Hình thức thanh toán: Tác giả chuyển khoản vào STK sau:

  1. Số tài khoản: 122000014745 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế
  2. Tên tài khoản: Trường Đại học Nông Lâm
  3. Nội dung gửi: (Họ tên)_Kinh phí đăng Tạp chí KH&CNNN Trường ĐHNL, ĐHH

Kính đề nghị các tác giả/nhóm tác giả gửi bản thảo bài đăng về Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Trường ĐHNL, ĐHH qua phần mềm của Tạp chí online tại địa chỉ: https://tapchidhnlhue.vn (Đính kèm Hướng dẫn gửi bài đăng Tạp chí online).

Bài viết không quá 10 trang, khổ giấy 19 cm x 26.5 cm, cỡ chữ 11 và theo qui định của “Thể lệ viết-gửi bài và Mẫu hướng dẫn chi tiết viết bản thảo” kèm theo thư mời này.

Ban biên tập Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Email: tapchidhnl@huaf.edu.vn; hoặc điện thoại:  0234 3522202.

Vui lòng xem Thể lệ gửi bài, Hướng dẫn Gửi bài trực tuyến sau:

  1. Thể lệ gửi bài
  2. Hướng dẫn Gửi bài đăng trực tuyến

Trân trọng cám ơn!