Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý nhà khoa học, độc giả trong và ngoài trường về việc thay đổi tên miền truy cập mới, cụ thể như sau:

Tên miền cũ: https://tapchi.huaf.edu.vn

Nay, Tạp chí được thay bằng tên miền mới https://tapchidhnlhue.vn

Kính thông báo đến quý vị được biết tên miền mới của Tạp chí để thuận lợi trong việc truy cập và sử dụng.

*Lưu ý: Các tài khoản đăng nhập và mật khẩu cũ vẫn không thay đổi khi sử dụng tên miền mới này.

Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: tapchidhnl@huaf.edu.vn hoặc điện thoại: 02343.522202