##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Conamomum rubidum là một loài thực vật thuộc chi Conamomum, họ Gừng. Do tính mới mẻ, đặc thù và vùng phân bố hẹp nên các nghiên cứu về hóa thực vật của chi Conamomum nói chung cũng như của loài Conamomum rubidum nói riêng vẫn còn rất sơ khai. Nhằm tiên phong trong nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu hóa thực vật của chi Conamomum, bài báo này công bố quá trình chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc của năm hợp chất gồm ba steroid, (22E, 24R)-ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one, beta-sitosterol, stigmast-4-ene-3-one cùng hai hợp chất khác là 1-tetratriacontanol và palmitic acid từ dịch chiết n-hexane của loài Conamomum rubidum thu hái tại Lâm Đồng, Việt Nam. Các hợp chất được phân lập bằng cách kết hợp giữa sắc ký cột và sắc ký bản mỏng trên các loại pha tĩnh khác nhau. Cấu trúc hóa học của các hợp chất được thiết lập bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều, hai chiều, chuyển hóa hóa học, sắc ký khí ghép nối khối phổ và so sánh với các tài liệu tham khảo. Những kết quả của bài báo sẽ là tiền đề tốt cho các nghiên cứu tiếp theo về hóa thực vật của loài Conamomum rubidum, từ đó góp phần làm phong phú thêm kho tàng dữ liệu về cây thuốc của nước ta.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Hoàng Thị Như, H., Lê Thu, H., & Đinh Thị Thu, T. (2023). Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn n-hexane của loài Conamomum rubidum Lamxay & N.S.Lý tại Lâm Đồng, Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3901–3912. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1066
Chuyên mục
THỰC PHẨM - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ