##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá mức độ nhiễm một số vi sinh vật trên thịt heo bán tại một số chợ thuộc thành phố Huế. Tổng số 60 mẫu thịt được dùng để phân tích mức độ ô nhiễm coliform, Escherichia coli (E. coli), Salmonella theo TCVN 9975 : 2013 và TCVN 10780-1:2017 ISO 6579-1:2017. Mẫu sau khi được xử lý, vi khuẩn coliform, Escherichia coli được xác định trên đĩa Petrifilm, vi khuẩn Salmonella được xác định bằng cách cấy trải trên môi trường XLD. Kết quả cho thấy, có 100% mẫu thịt heo bị nhiễm coliform, 88,33% mẫu  nhiễm E. coli và 50,00% mẫu nhiễm Salmonella. Số lượng coliform trung bình trong các mẫu là 5,87×10CFU/g, cao gấp 587 lần so với tiêu chuẩn. Số lượng E. coli là 0,72×104 CFU/g, cao gấp 72 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Khi xét cả 3 chỉ tiêu vi sinh vật thì 100% các mẫu đều không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo TCVN 7046:2009. Mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong các mẫu ở các chợ là không tương đồng. Chợ Bến Ngự mặc dù có tỷ lệ nhiễm E. coli thấp nhất (80,00%), nhưng tỷ lệ nhiễm Salmonella cao nhất (60,00%). Như vậy, cần có các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt heo đang bán tại các chợ trên địa bàn thành phố Huế.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Lê Minh, Đức, Hồ Thị, D., Phạm Hoàng Sơn, H., Nguyễn Thị, T., Phan Thị, H., Lê Trần, H., & Nguyễn Văn, C. (2023). Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trên thịt heo được bán ở một số chợ trên địa bàn Thành phố Huế. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3814–3821. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1070
Chuyên mục
CHĂN NUÔI - THÚ Y- THỦY SẢN - ĐỘNG VẬT