##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

TÓM TẮT


Chi Sa nhân (Amomum) là một trong những chi lớn nhất của họ Gừng (Zingiberaceae). Kết quả điều tra, thu mẫu các loài thuộc chi Sa nhân trên 24 tuyến điều tra ở Khu bảo tồn (KBT) Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định và định danh được 9 loài, bổ sung 4 loài cho danh lục thực vật Khu bảo tồn Sao La. Đặc điểm hình thái chính dễ nhận diện của các loài thuộc chi Sa nhân gồm cụm hoa mọc từ thân rễ, quả có cạnh hoặc gai nhỏ. KBT Sao La là một trong 3 khu rừng đặc dụng ở tỉnh Thừa Thiên Huế có tính đa dạng các loài thuộc chi Sa nhân cao nhất với 9 loài. Các loài Sa nhân tại khu vực nghiên cứu có giá trị sử dụng đa dạng, trong đó: có 9 loài cho tinh dầu, 5 loài làm thuốc, 2 loài cho quả ăn được và 1 loài được sử dụng làm gia vị. Có 2 yếu tố địa lý chính trong phân bố các loài thuộc chi Sa nhân ở khu vực nghiên cứu, yếu tố nhiệt đới châu Á chiếm 60 % và yếu tố Đặc hữu Việt Nam chiếm 40 %.  Môi trường sống của các loài Sa nhân tại khu vực nghiên cứu chủ yếu ở ven suối và rừng thứ sinh chiếm 100%, tiếp đến là rừng nguyên sinh chiếm 60% và trảng cây bụi 40%.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Đoàn Quốc, T., Nguyễn Đình Quỳnh, P., Đinh, D., Văn Thị, Y., Lê Tuấn, A., & Trần Nam, T. (2023). Đa dạng loài trong chi sa nhân (Amomum) thuộc họ gừng (Zingiberaceae) ở khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3882–3890. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1071
Chuyên mục
TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG