##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này mục đích là để đánh giá được sự thay đổi của lớp phủ, sử dụng đất trong 10 năm (2013 - 2023) của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị dựa trên việc giải đoán ảnh vệ tinh Landsat 8 và dự báo lớp phủ, sử dụng đất năm 2033 bằng mô hình MOLUSCE trong QGIS. Các lớp phủ, sử dụng đất được nhận diện bằng phương pháp phân loại có giám sát Maximum Likelihood. Ba bản đồ lớp phủ, sử dụng đất năm 2013, 2018, và 2023 đã được xây dựng có độ chính xác tốt (chỉ số Kappa > 0,75). Trong giai đoạn 10 năm, thành phố Đông Hà mở rộng các khu vực đô thị với diện tích đất xây dựng tăng lên 484,7 ha. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm trong giai đoạn nghiên cứu với 585,5 ha. Diện tích đất rừng đã tăng 34,2 ha nhờ các chính sách phục hồi rừng của chính quyền địa phương. Một phần đất trống đã được đưa vào khai thác nên giảm 4,4 ha. Dựa trên lịch sử thay đổi lớp phủ, địa hình, và không gian, bản đồ lớp phủ, sử dụng đất năm 2033 đã được dự đoán bằng thuật toán mô hình tế bào tự động – hệ thống thần kinh nhân tạo (CA-ANN) với công cụ MOLUSCE plugin trong QGIS. Kết quả dự báo cho độ chính xác 69,3%. Đất xây dựng được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm 288,1 ha. Ngược lại, đất sản xuất nông nghiệp và đất trống có thể giảm 141,7 ha và 166,6 ha tương ứng. Trong khi đó, phần diện tích đất rừng và mặt nước tiếp tục được duy trì và ít thay đổi.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Thùy, P., & Hồ Tất, U. (2023). Đánh giá sự thay đổi lớp phủ, sử dụng đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bằng ảnh vệ tinh và dự đoán sự thay đổi bằng mô hình Molusce trong QGIS. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3891–3900. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1073
Chuyên mục
TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG