##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2022 đến tháng 5/2023, gồm 02 nội dung chính: (i) Đánh giá hiện trạng khai thác và (ii) phân bố của hàu Răng cưa (Hyotissa hyotis) tại Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận hàu Răng cưa khai thác ở khu vực nghiên cứu có khối lượng dao động từ 1,10-3,10 kg/cá thể (trung bình 1,94±0,51 kg/cá thể) và chiều dài từ 10,5-22,3 cm (trung bình là 16,7± 3,2 cm). Mùa vụ khai thác hàu Răng cưa từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm, trong đó tập trung cao từ tháng 4 đến tháng 7. Vùng khai thác hàu Răng cưa tập trung chủ yếu ở phân khu dịch vụ - hành chính và vùng đệm bên ngoài của Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. Phương tiện khai thác chủ yếu là thuyền nan, thuyền composite nhỏ có gắn máy dầu diesel công suất 8-12 CV. Hàu Răng cưa thường được khai thác bằng tay hoặc sử dụng các công cụ như búa nhỏ, xà beng, dao lặn. Mật độ phân bố của hàu Răng cưa từ 0,034-0,224 cá thể/m2 (trung bình 0,13 cá thể/m2). Mật độ phân bố của hàu Răng cưa có xu hướng tăng theo độ sâu ở những trạm khảo sát (tính riêng theo từng phân khu chức năng của Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ). Nền đáy đá và san hô là nơi có mật độ hàu Răng cưa phân bố cao nhất.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Trần Khương, C., Võ, Điều, & Nguyễn Văn, H. (2023). Hiện trạng khai thác và phân bố của hàu Răng cưa (Hyotissa hyotis Linnaeus, 1758) ở khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3847–3858. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1107
Chuyên mục
CHĂN NUÔI - THÚ Y- THỦY SẢN - ĐỘNG VẬT