##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Giống dong riềng đỏ Na Rì (Canna edulis Ker Gawl) thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tỉnh Bắc Kạn, được trồng trên các sườn đồi và đất soi bãi.  Tuy nhiên, trải qua nhiều năm, người nông dân tự trồng và nhân giống, giống dong riềng đỏ Na Rì đã bị lẫn tạp và thoái hóa dẫn đến năng suất, chất lượng giảm sút. Từ năm 2019 đến năm 2021, giống dong riềng đỏ Na Rì được tiến hành phục tráng bằng phương pháp chọn lọc quần thể kết hợp chọn lọc cá thể với mục đích cải thiện năng suất và hàm lượng tinh bột. Kết quả theo dõi, đánh giá các tính trạng và các yếu tố cấu thành năng suất trên đồng ruộng đã chọn được 672 dòng S0 (có cùng thời gian sinh trưởng) dùng cho việc đánh giá các tính trạng chính trong phòng. Ở vụ thứ 2 đã chọn được 549 dòng S1. Vụ thứ 3, chọn được 344 dòng S2 có cùng thời gian sinh trưởng 280 ngày, có sự đồng đều về các yếu tố cấu thành năng suất. Từ 344 dòng S2 chọn được 200 dòng S3 đạt tiêu chuẩn được hỗn dòng thành giống phục tráng. Giống sau phục tráng đạt năng suất trung bình 64,6 tấn/ha, hàm lượng tinh bột 28,13% cao hơn 58,4% so với giống chưa phục tráng.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Lê Thị, L., Nguyễn Thị Ngọc, H., Trần Thị Thu, H., Nguyễn Văn, K., Trịnh Thùy, D., Nguyễn Thị, H., & Đinh Bạch, Y. (2023). Kết quả phục tráng giống dong riềng đỏ Na Rì tại Bắc Kạn. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3747–3756. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.998
Chuyên mục
CÂY TRỒNG - THỰC VẬT